YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU İŞ AKIŞ SÜREÇLERİ

 

Kısaltma Açıklamaları

 

      Öğrenci İşleri Birimi

1. Hazırlık Belgesi İşlemleri

2. Öğrenci Disiplin İşlemleri

3. Hazırlık Programı Akademik Takviminin Belirlenmesi işlemleri

4. İsteğe Bağlı Hazırlık Programı Başvuru ve Değerlendirme İşlemleri

5. Öğrenci Devam Durumlarının Takibi ve Duyurulması İşlemleri

6. Yılsonu Yeterlilik Sınavına Girecek Öğrencilerin Belirlenmesi İşlemleri

7. Yılsonu Genel Sınavına Girmeden Başarılı Sayılacak Öğrencilerin Belirlenmesi İşlemleri

8. Kayıt Dondurma İşlemi

9. Sınav Sonuçlarına İtiraz İşlemleri

10. Mazeret Sınavı

 

      Personel İşleri Birimi

1. Göreve Başlama

2. Görevden Ayrılma

3. Tebliğ yazıları ve duyurular

4. Akademik Personelin Yurtiçi ve Yurtdışı Görevlendirmesi

5. Hastalık İzin İşlemleri

6. Personel Gelen ve Giden Evrak

7. Akademik personel alımı

8. Doğum öncesi sonrası işlemleri

9. Akademik Personel Görev Uzatımı

10. Yıllık İzin İşlemleri

11. Vekaletli İzin İşlemleri

12. Yurtdışı izin işlemleri

13. Disiplin İşlemleri

14. Mazeret İzni

15. Ücretsiz İzin

16. Sürekli İşçi Puantajı

 

      Tahakkuk İşleri / Satın Alma Birimi

1. 14 günlük maaş farkı

2. Bütçe Hazırlama İşlemleri

3. Ek ders ödemeleri

4. Ders programının ek ders programına girilmesi

5. Giyecek Yardımı İşlemleri

6. Kişi borcu işlemleri

7. Personel Atama İşlemleri

8. Personel Maaş İşlemleri

9. Satın Alma İşlemleri

10. Geçici Görev Yolluğu

 

      Taşınır Kayıt Birimi

1. İhtiyaç fazlası malzemeler ile ilgili devir işlemleri

2. Hurda Yoluyla Malzeme Çıkışı

3. Tüketim Çıkış İşlemleri

4. Mal Teslim Alma

5. Zimmet Verme

6. Zimmet Düşme

7. Üç Aylık Tüketim Malzemeleri Çıkış Raporu Bildirimi

8. Yıl Sonu Terkin ve Mal Sayımı

9. Satın Almada Taşınır Girişi

 

İş Akış Süreçlerinde Kullanılan EBYS Kodları

03 Ocak 2021, Pazar 1941 kez görüntülendi