Öğrenciler güz ve bahar dönemlerinde 4 quiz, 2 arasınav, 1 final sınavına katılırlar, ayrıca giren öğretim elemanlarından kaanat notu alırlar. Yıl sonunda tüm notların ortalaması 60 olan öğrenciler Yeterlilik sınavına katılmak hakkını kazanırlar. Örnek şemayı inceleyiniz:

Yıl Sonu Yeterlilik Sınavı notu 60’tan yüksek olan öğrenciler başarılı sayılır ve fakültelerindeki öğrenimlerine başlarlar. Yeterlik sınavında başarılı olan öğrencilerin notlarının ifade ettikleri başarı dereceleri ve katsayıları aşağıdaki gibidir.

Başarı Notu                 Katsayı Karşılığı                    Yüzde Karşılığı

AA                                        4.00                                    90-100

BA                                        3.50                                     85-89

BB                                         3.00                                     75-84

CB                                         2.50                                     70-74

CC                                         2.00                                     60-69

Yıl Sonu Yeterlilik Sınavı notu 60’tan düşük olan öğrenciler isteğe bağlı olarak yaz okuluna devam edebilirler. Bu dununda ki öğrenciler, bir sonraki öğretim yılının başlangıcında yapılacak Yeterlilik Sınavına yeni kayıt yaptıran öğrenciler ile birlikte girerler. Bu sınavda da başarısız olurlarsa, fakültelerindeki öğrenimlerine başlarlar ancak mezun olabilmek için her öğretim yılının başında ve sonunda yapılacak yeterlik sınavına başarılı olana dek girmek zorundadırlar.

12 Kasım 2015, Perşembe 1961 kez görüntülendi