İdari Personel

   Ertuğrul Doğan

   Yüksekokul Sekreteri 

   @aku.edu.tr

   Dahili No: (272) 218 2264 

 

 Kevser Yılmaz

 Ünvanı: Bilgisayar İşletmeni  

 Görevi: Tahakkuk – Satınalma-ayniyat

 Dahili No: (272) 218 2266

 kyilmaz@aku.edu.tr 

 

Koray ORUÇ

Ünvanı:  Şef

Görevi : Personel İşleri

Dahili No: (272) 218 2266

koruc@aku.edu.tr

Eda ERGÜDER

Ünvanı : Memur

Görevi : Öğrenci İşleri

Dahili No : (272) 218 2265

eerguder@aku.edu.tr

 

 

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim