Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Misyonu:

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin misyonuna bağlı olarak ve alınan senato kararı çerçevesinde kendi alanlarında uzmanlaşmış kadrosu aracılığıyla ilgili fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilere gerekli yabancı dil bilgi ve becerilerini (konuşma, yazma, okuma ve dinleme) edinebilecekleri seçkin örgün, uzaktan veya hibrit eğitim programları sunmaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda dil yetenekleri kazanmalarına destek olmaktır. Son olarak, eğitim dili Türkçe olan programlardaki yabancı dil derslerini etkili ve faydalı bir biçimde uygulamaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Vizyonu:

Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim için gerekli olan fiziki ve teknik alt yapısını eksiksiz hale getirerek öğretim kadromuzun eğitim-öğretim yetkinliğini en üst düzeyde geliştirmek, toplam kalite uygulamalarını geliştirerek eğitim-öğretim kalitesini arttırmak ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşmasının kolaylaşacağı kaynaklar oluşturarak uluslararası yabancı dil eğitim standartlarına erişmektir.

2023 Yılı Hedefleri:

  1. Mütercim Tercümanlık bölümüne öğrenci alımını tamamlayarak, ders programlarının güncel hale getirilmesi (H.1.1.*)
  2. Yabancı Diller Yüksekokulu bünyesinde TR Dizin indeksinde taranan dergilerde en az üç yayın yapmak (H.2.1.*)
  3. Öğretim elemanlarına yönelik her dönem en az bir hizmetiçi eğitim programının düzenlenmesi (H.1.2.*)
  4. Öğrencilere yönelik olarak, hedef dilin farklı çevrelerde etkin bir şekilde kullanabilmelerine olanak yaratmak ve üniversiteye uyum sağlama sürecine katkıda bulunmak amacıyla en az 2 akademik ve sosyal etkinliğin düzenlenmesi (H.1.1.*)

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

   Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

         2022 Yılı Hedefleri

08 Kasım 2017, Çarşamba 1621 kez görüntülendi