Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Misyonu:

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin misyonuna bağlı olarak ve alınan senato kararı çerçevesinde kendi alanlarında uzmanlaşmış kadrosu aracılığıyla ilgili fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilere gerekli yabancı dil bilgi ve becerilerini (konuşma, yazma, okuma ve dinleme) edinebilecekleri seçkin örgün, uzaktan veya hibrit eğitim programları sunmaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda dil yetenekleri kazanmalarına destek olmaktır. Son olarak, eğitim dili Türkçe olan programlardaki yabancı dil derslerini etkili ve faydalı bir biçimde uygulamaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Vizyonu:

Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim için gerekli olan fiziki ve teknik alt yapısını eksiksiz hale getirerek öğretim kadromuzun eğitim-öğretim yetkinliğini en üst düzeyde geliştirmek, toplam kalite uygulamalarını geliştirerek eğitim-öğretim kalitesini arttırmak ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşmasının kolaylaşacağı kaynaklar oluşturarak uluslararası yabancı dil eğitim standartlarına erişmektir.

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Hedefleri:

1) Yüksekokulumuzda Akreditasyon Süreçlerinin tamamlanması. (H.1.1.*)

Akreditasyon başvuru sürecinin 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır.

2) Mütercim Tercümanlık bölümünün aktif hale getirilmesi. (H.1.1.*)

Mütercim Tercümanlık bölümünün 2022-2023 Eğitim Öğretim yılında öğrenci alınması için çalışmaların başlatılması. Bu kapsamda;

  • Öğretim Üyesi alım çalışmalarının 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması
  • Programa öğrenci alım süreci için 2022 Şubat ayı sonuna kadar YÖK’e başvuru yapılması
  • Ders programlarının ve içeriklerinin 2022 Haziran ayı sonuna kadar tamamlanması

3) Hizmet içi eğitim imkanlarını geliştirmek. (H.1.2.*)

Öğretim Elemanlarına yönelik 2021-2022 eğitim yılında her dönem en az 1 defa Hizmet içi eğitim programının düzenlenmesi.

4- Öğrencilere yönelik akademik ve sosyal  etkinlik düzenlemek. (H.1.1.*)

Öğrencilerin, hedef dilin farklı çevrelerde etkin bir şekilde kullanabilmelerine olanak yaratmak ve üniversiteye uyum sağlama sürecine katkıda bulunmak amacıyla 2021-2022 eğitim yılı içinde en az 2  akademik ve sosyal etkinlikleri düzenlemek.

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2019-2023 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

08 Kasım 2017, Çarşamba 1266 kez görüntülendi