Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Misyonu:

Afyon Kocatepe Üniversitesi’nin misyonuna bağlı olarak ve alınan senato kararı çerçevesinde kendi alanlarında uzmanlaşmış kadrosu aracılığıyla ilgili fakülte ve yüksekokullardaki öğrencilere gerekli yabancı dil bilgi ve becerilerini (konuşma, yazma, okuma ve dinleme) edinebilecekleri seçkin örgün, uzaktan veya hibrit eğitim programları sunmaktır. Ayrıca, öğrencilerimizin hem akademik hem de sosyal hayatlarında ihtiyaç duyabilecekleri alanlarda dil yetenekleri kazanmalarına destek olmaktır. Son olarak, eğitim dili Türkçe olan programlardaki yabancı dil derslerini etkili ve faydalı bir biçimde uygulamaktır.

Afyon Kocatepe Üniversitesi
Yabancı Diller Yüksekokulu’nun Vizyonu:

Yüksekokulumuzun eğitim-öğretim için gerekli olan fiziki ve teknik alt yapısını eksiksiz hale getirerek öğretim kadromuzun eğitim-öğretim yetkinliğini en üst düzeyde geliştirmek, toplam kalite uygulamalarını geliştirerek eğitim-öğretim kalitesini arttırmak ve öğrencilerimizin bilgiye ulaşmasının kolaylaşacağı kaynaklar oluşturarak uluslararası yabancı dil eğitim standartlarına erişmektir.

2024 Yılı Hedefleri:

 1. Yabancı dil hazırlık eğitimi uygulayan program sayısının toplam lisans programı sayısına oranını artırmak için en az bir eğitim birimini daha isteğe bağlı hazırlık programına dahil etmek (H.1.1.*). (H.3.4.*)
 2. 2023-2024 öğretim yılında öğrenci sayısında beklenen artış nedeniyle mevcut öğretim elemanı sayısına ilaveten en az bir İngilizce öğretim görevlisi; ve diğer birimlerden gelen ders ihtiyacını karşılayabilmek için mevcut öğretim elemanı sayısına ilaveten İngilizce dışındaki dillerde en az bir öğretim görevlisi daha istihdam etmek (H.4.2.*).
 3. Öğretim elemanlarına yönelik her dönem en az bir hizmet içi eğitim programı düzenlemek (H.1.2.*).
 4. Yüksekokul öğretim elemanlarının katılacağı en az bir tane TUBITAK projesi gerçekleştirmek (H.2.1.*)
 5. Öğrencilere yönelik olarak, hedef dilin farklı çevrelerde etkin bir şekilde kullanabilmelerine olanak yaratmak ve üniversiteye uyum sağlama sürecine katkıda bulunmak amacıyla en az iki akademik ve sosyal etkinlik düzenlemek (H.1.1.*)
 6. Toplumsal katkı faaliyetleri kapsamında, toplumda dezavantajlı konumda bulunan bireylerin yabancı dil eğitimine erişimini artırmak için öğretim elemanlarının, gönüllü olarak katılacağı en az iki dil eğitimi etkinliğini kurum dışında düzenlemek (H.3.1.*)
 7. Öğrencilerin hedef dili etkin şekilde kullanmalarını artırmak için, ilgi alanları doğrultusunda ders saatleri dışında gerçekleştirilecek en az altı kulüp oluşturmak (H.1.1.*)
 8. Erasmus değişim programlarından yüksekokulumuzda en az 2 öğretim elemanının yararlanmasını sağlamak (H.1.2.*) (H.1.3.*)
 9. Yüksekokuldaki yabancı dil eğitiminin kalitesinin artırılması için sınıflardaki fiziki donanım ve cihazların güçlendirilmesini sağlamak (H.4.4.*) (H.4.5.*)
 10. Değişen şartlara uyum sağlayacak bir Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi hazırlamak (H.1.1.*), (H.4.1*)
 11. Hazırlık programında okuyan öğrencilerin, kendi alanlarına yönelik farkındalıklarını artırmak ve bölümlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla, hazırlık sonrası okuyacakları bölümdeki öğretim elemanları ve öğrenciler ile bir araya gelmelerini sağlamak (H.3.3.*) (H.3.4.*)

*Afyon Kocatepe Üniversitesi 2024-2028 Stratejik Planı‘ndaki ilgili hedefi göstermektedir.

HEDEFLERE YÖNELİK RİSKLER

   Geçmiş Yıllara Ait Hedeflerin Gerçekleşme Sonuçları 

       2023 Yılı Hedefleri

       2022 Yılı Hedefleri

08 Kasım 2017, Çarşamba 1767 kez görüntülendi