Afyon Kocatepe Üniversitesi ve dolayısıyla Yüksekokulumuzun da  benimsediği temel değerlerimiz şunlardır:

 

Evrensellik

Tüm hizmetlerin sunumunda bilim, etik, hak ve özgürlükler açısından evrensel değer ve

normlara uygun davranmaktır.

 

Katılımcılık ve Şeffaflık

Kararları, mevzuata uygun olarak almak ve uygulamak, faaliyet ve karar verme

süreçlerine paydaşları dahil etmek, alınan kararlardan etkileneceklerin bilgiye kolayca

erişimini sağlamaktır.

 

Toplumsal Duyarlılık

İçinde bulunduğu toplumun temelini oluşturan değerlere saygı duymak ve toplumsal

sorunların çözümünde dezavantajlı gruplar başta olmak üzere toplumun tüm kesimlerini

gözetmektir.

 

Adalet ve Liyakat

Üniversitemizde görev alan tüm bireylere, hiçbir ayrım gözetmeksizin adil ve ilkeli

biçimde davranılması, görevde yükselmelerde ise işin ehline uygun kişilerin atanmasıdır.

 

Kalite Odaklılık

Paydaş memnuniyetinin sağlanması için ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak

tasarımda, süreçte ve çıktıda kalitenin sürekli geliştirilmesidir.

 

Yenilikçilik

Yeni fikirlerin katma değeri yüksek çıktılar üreten girişimlere dönüşme sürecini

desteklemektir.

16 Ekim 2023, Pazartesi 131 kez görüntülendi