Okulumuz Yabancı Diller Yüksekokulu
2006
Yeni ve Yaratıcı Dil Öğretim ve Öğrenim Uygulamaları İçin
AVRUPA DİL ÖDÜLÜ (ADÖ)

kazanmıştır.

 

 

ÖDÜL KAZANAN PROJEMİZİN ÖZETİ "Ev Hanımları Dil Öğreniyor"


 

Bologna Süreci ile AB ülkeleri halklarına 2010 yılına kadar ana dillerinden ayrı olarak iki yabancı dili öğrenmeleri zorunlu olmuştur. Sadece ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin okullarda yabancı dil öğrenmeleri, tüm toplum bazında düşünüldüğünde yetersiz olduğu göze çarpmaktadır. Bu projede toplumun en önemli temel taşlarını oluşturan veliler ve ev hanımları gibi dezavantajlı gurupların yabancı dil öğrenerek hem çocuklarını motive etmeleri hem de AB uyum sürecine katkıda bulunmaları düşünülerek yola çıkılmıştır. Dünyayı global rekabetçi bir arena gibi düşünecek olursak, Almanca ve İngilizce olmak üzere iki yabancı dili nasıl öğrenebilecekleri ve yaşama nasıl entegre edecekleri hususunda program oluşturulmuştur. Model olarak 1400 velisi olan proje ortağımız Şemsettin Karahisari İlköğretim Okulu'ndan 40 veli ve ev hanımı bu programa gönüllü olarak katılmışlardır.

Ev hanımları ve dil eğitimi almamış dezavantajlı grup olarak saydığımız ilköğretim öğrenci velilerine yapılmakta olan dil eğitiminde, dinleme ve konuşmanın iletişimde öneminden dolayı katılımcıların yabancı dilde düşünmesini ve konuşmasını sağlamak amacıyla; Sessiz Yöntem (Silent Way), İletişimsel Yaklaşım (Communicative Approach), Toplam Hareketsel Tepki (Total Physical Response) yöntem ve teknikleri aktif hale getirilmiştir. Özellikle bu yöntem ve tekniklerle birlikte kullandığımız dramanın, günlük yaşantımıza uygunluğu gözetilerek dil öğrenme açısından etkin bir araç olarak kullanılmaktadır. Bütün metodların sentezienmesi mantığıyla yola çıkılarak "Dilde Hareketli Öğrenme Metodu" (Mobile Leaming in Languages) geliştirilmiştir. Dilde Mobil Öğrenme Metodu ile katılımcıların yaşantılara dayalı öğrenme sayesinde aktif- sosyal öğrenmeleri sağlanarak sınıf ortamı dışında teorik olarak öğrendikleri yabancı dillerin uygulaması yapılmaktadır. Böylece katılımcılarda bireysel özellikleri tanıyabilme, grupla iletişimi sağlayabilme, çalışma alanının ve alanında ki donanımın farkına varabilme, güven duygusunu geliştirebilme, bireysel özellikler ile duygularını ifade edebilme, yabancı dille sorunlarını ve isteklerini rahat anlatabilme, yabancı dilde konuşma korkusundan arındırma hedeflenmiştir.

AB uyum süreci çerçevesinde "Yaşam Boyu Öğrenme" felsefesi kapsamında dezavantajlı grubumuz ev hanımlarının, diğer ailelere örnek teşkil ederek, bilinçli toplumun oluşmasına, uluslar arası kültür zincirine katkıda bulunmalarını sağlayarak, okullarda "Veli Okullarının" kurulması ve yaygınlaştırılması sağlanacaktır.


AVRUPA DİL ÖDÜLÜ TEŞVİK BELGESİ 2012

Okulumuz Yabancı Diller Yüksekokuluna
Yeni ve Yaratıcı Dil Öğretim ve Öğrenim Uygulaması özelliği taşıyan
“CALL FOR ENGLISH” projesi ile 2012 yılında Avrupa Dil Ödülü kapsamında TEŞVİK BELGESİ verilmesi uygun görülmüştür.

 

12 Kasım 2015, Perşembe 640 kez görüntülendi