Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU

Üye Doç.Dr. Mustafa Fişne

Üye Doç.Dr. Hasan Hüseyin SOYBALI

Üye Öğr.Üyesi Dr. Bülent ALTAY

Üye Öğr.Grv. Engin AYTEKİN

Üye Öğr.Grv. Oğuzhan KALKAN