Yüksekokul Kurulu


Başkan Prof. Dr. Hatice ÖZUTKU
Üye Okt. Oğuzhan KALKAN
Üye Okt. Engin AYTEKİN
Üye Okt. Nurcay KURU
Üye Okt. Ömer İnceelgil

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim