İdari Personel

   Kadir Kahraman

   Yüksekokul Sekreteri 

   kadirkahraman@aku.edu.tr

   Dahili No: 18205 

 

 Kevser Yılmaz

 Ünvanı: Bilgisayar İşletmeni  

 Görevi: Tahakkuk – Satınalma-ayniyat

 Dahili No: 18209  kyilmaz@aku.edu.tr 

 

Koray ORUÇ

Ünvanı:  Bilgisayar işletmeni

Görevi : Personel İşleri

Dahili No: 18209

E-mail: koruc@aku.edu.tr

Eda ERGÜDER

Ünvanı : Memur

Görevi : Öğrenci İşleri

Dahili No : 18203

E-mail: eerguder@aku.edu.tr

 

 

Akademisyen Hızlı Erişim

Öğrenci Hızlı Erişim